【#S牌備試加油班】EP8 解構S牌熱門題目:土地查冊

為物業查冊、查閱物業同埋業權資料,係地產代理嘅日常工作,亦都係地產代理考試嘅熱門題目!一睇嚟睇下今集Sunny Sir要同大家拆解咩熱門題目啦! 想了解更多?立即上中原訓練學院: http://www.cti-edu.com 熱線:35963748

中原地產

21/12/202299,999